Alkohol

Dictador ArtHouse Spirits DAO

Zbliżenie na butelkę rumu Dictador

Nasz klient – Dictador 

Dictador to ceniony producent rumów fine & rare działający od 1913 roku oraz zdobywca wielu prestiżowych nagród. W jego posiadaniu znajduje się ostatnia partia rumu ultra dojrzałego, którego wiek sięga nawet 45 lat. Od 2012 wycena oferowanych przez markę Dictador rumów klasy inwestycyjnej wzrosła 17-krotnie. Osiągnęła przy tym prawie 60-procentową stopę zwrotu. 

Nałożone na siebie indeksy wyceny whisky luksusowych, rumu Dictador i whisky Macallan
Porównanie indeksu wyceny whisky luksusowych, whisky Macallan i rumu Dictador. Źródła: 101whisky.com, indeks wewn. Dictador. 

Wśród ostatnich sukcesów marki znajdują się osiągnięte w 2021 roku rekordowe wyceny pojedynczych butelek rumu. Trunki z serii Orlinski 5 Decades osiągnęły podczas aukcji wartość 40 tys. euro i 100 tys. dolarów. W tym samym roku marka Dictador zadebiutowała na rynku NFT. Przedmiotem aukcji było 10 unikatowych butelek rumu z kolekcji Dictador Generations en Lalique. Wszystkie butelki sprzedały się w zaledwie kilka minut. 

Przewagi rynkowe marki rumu Dictador 

 1. Udokumentowane dziedzictwo produkcji kolumbijskiego rumu sięgające 1913 roku. 
 2. Wielokrotnie nagradzane produkty: złote medale na World Spirits Awards, San Francisco World Spirit Competition, Miami Rum Festival, Tokyo Whiskey and Spirit Competition i in. 
 3. Ostatnia partia rumu ultra dojrzałego (wiek do 45 lat). 
 4. Lider w kategorii rumu dojrzałego w alkoholach klasy inwestycyjnej. 
 5. Wysoka rozpoznawalność dzięki ekspozycji w sieciach sklepów premium na całym świecie (m.in. Harrods, Sherry Lehman). 
 6. Współprace z innymi destylarniami oraz z winiarniami w celu uzyskania unikatowych produktów. 
 7. Wysokiej jakości butelki i opakowania zabezpieczone na najwyższym poziomie. 
 8. Przynależność do niszowego segmentu rynkowego o dużym potencjale rozwojowym. 

Wśród głównych celów naszego klienta znajduje się zabezpieczeni pozycji lidera w segmencie rumów fine & rare. Kontynuując swoją strategię wizerunkową, Dictador dąży do osiągnięcia statutu najbardziej pożądanej wśród kolekcjonerów marki luksusowej. Istotnym czynnikiem jest zatem dotarcie do nowych, lojalnych klientów – również dzięki nowym technologiom oraz innowacji. 

Wnioski z analizy celów klienta 

Biorąc pod uwagę oczekiwania naszego klienta, przystąpiliśmy do pierwszej części analizy jego celów. Na początku pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim jego otoczenie rynkowe. Zauważyliśmy, że procesy, które zaszły na rynku whisky kolekcjonerskiej, można obserwować także w przypadku rumu. Ponadto, zgodnie z przewidywaniami analityków, prognozuje się dynamiczny wzrost tego segmentu rynku. Mowa nawet o 20-krotnym wzroście w ciągu następnych 8 lat. Fakt ten uznaliśmy za jeden z kluczowych w realizacji projektu. 

Przyjrzeliśmy się wadom tradycyjnego modelu handlu alkoholami luksusowymi. Charakteryzuje się on niskim udziałem małym inwestorów i wysokim progiem wejścia. Kosztowne alkohole przyciągają przede wszystkim dużych graczy. Skutkuje to dominacją większych podmiotów i zawęża bazę potencjalnych nowych klientów. Drugą wadą okazał się długi okres niezbędny do skojarzenia oferentów z inwestorami. Zbycie alkoholu klasy inwestycyjnej jest czasochłonne i wymaga sięgnięcia ku specyficznej grupie odbiorców. Chcąc zrealizować projekt na rzecz naszego klienta, wiedzieliśmy, że te wady muszą zostać zaadresowane. 

W dalszej części przystąpiliśmy do analizy dotychczasowych działań klienta. Pozwoliło to lepiej zrozumieć jego profil. Dictador to marka oparta na tradycji i historii, ale nie stroniąca od nowych rozwiązań. Oferfuje swoim klientom unikatowe, niedostępne nigdzie indziej, związane z wydarzeniami historycznymi oraz dziedzictwem kulturowym produkty. Posługuje się przy tym nowoczesnymi technologiami. Stosowane przez naszego klienta zabezpieczenia są tożsame z tymi, które stosuje się przy druku banknotów. Oceniliśmy, że oba te obszary pozytywnie wpływają na potencjał kolekcjonerski oraz inwestycyjny oferowanych przez Dictadora produktów. 

Istotnym elementem naszej analizy było ustalenie docelowego odbiorcy. Obcowanie z markami luksusowymi, takimi jak Dictador, to unikatowe doświadczenie. W naszej ocenie jest ono jednak tożsame z tym, które przeżywają osoby zaangażowane w rynek kryptowalut. Zauważajac te punkty wspólne, zdecydowaliśmy się na pozyskanie inwestorów również z tego obszaru. Określiliśmy, że projekt będzie kierowany do ludzi młodych, dynamicznych i obeznanych technologicznie. Zależało nam przede wszystkim na osobach zainteresowanych innowacjami i chcących poszerzyć swój portfel o inwestycje alternatywne. 

Koncepcja realizacji projektu w oparciu o NFT 

Posługując się wynikami naszej analizy, określiliśmy główne obszary naszej realizacji: 

 • utworzenie projektu rozwojowego, wzrastającego wraz z rynkiem, 
 • zniwelowanie wad tradycyjnego modelu handlu alkoholami luksusowymi, 
 • rozszerzenie możliwości dotarcia naszego klienta do nowych odbiorców, 
 • kontynuowanie strategii wizerunkowej marki Dictador – innowacyjnej, ale zakorzenionej w historii i tradycji, 
 • stworzeniu społeczności inwestorów, 
 • zaoferowaniu unikatowego doświadczenia. 

Korzystając z naszej ekspertyzy w obszarze kryptowalut, zaczęliśmy szukać rozwiązania spełniającego wszystkie powyższe założenia. 

Tokenizacja alkoholi luksusowych 

NFT, czyli tokeny niepodzielne (z ang. non-fungible tokens) to forma cyfrowych aktywów. Mogą reprezentować fizyczne lub cyfrowe dobra, stanowiąc swoiste akty własności. Za pomocą NFT owa własność może być bardzo łatwo przenoszona. Dodatkowym plusem tego mechanizmu jest możliwość reprezentowania jednego dobra wieloma tokenami. Dzięki takiemu podejściu możliwy staje się udział mniejszych inwestorów. Z NFT mamy do czynienia m.in. w świecie sztuki. Tokeny tego typu zrewolucjonizowały świat cyfrowych artystów. Uzyskali wreszcie przejrzystą możliwość wystawiania swoich dzieł na aukcje. Coraz częściej z NFT mamy do czynienia także w odniesieniu do innych kategorii dóbr luksusowych. Zaobserwować można pierwsze kroki w tokenizacji alkoholi klasy inwestycyjnej. Na rodzimym rynku dokonały jej takie marki jak Okovita oraz Six Seasons. 

Obecne na rynku modele nie spełniały jednak wszystkich naszych oczekiwań, przede wszystkim z zakresu budowania społeczności. Wyemitowane NFT pozwalały na sfinansowanie produkcji alkoholu, którego wykup oferowano po kilku latach. W międzyczasie posiadacze NFT otrzymywali dodatkowe korzyści w postaci przyznawanych okresowo tokenów, które mogli spieniężyć. Alternatywą było pozostanie przy uzyskanych tokenach, przewidując wzrost ich wartości. Oceniając taki model jako zbyt statyczny, rozejrzeliśmy się w kierunku innych rozwiązań.  

DAO 

Technologia blockchain to nie tylko nowe możliwości inwestycyjne, lecz także organizacyjne. Idea stojąca za kryptowalutami może zostać rozerzona – m.in. na społeczności. DAO to zdecentralizowane, autonomiczne organizacje. Ich funkcjonowanie oparte jest o łańcuch bloków, w którym zapisywany jest jej sposób działania, decyzje czy zasoby. W świecie kryptowalut DAO w swojej aktualnej formie obecne są od 2016 roku. Udowodniły, że potrafią zrzeszać podobnie myślące osoby, dla których ważne są procesy demokratyczne oraz duża sprawczość. DAO pomaga wymieniać pomysły, organizować spotkania online i na żywo oraz edukować w zakresie inwestycji. Dodatkowo DAO oddaje członkom społeczności możliwość samostanowienia. 

Realizacja projektu – ArtHouse Spirits DAO 

Opracowana koncepcja pozwoliła ocenić, że żyjący organizm DAO pozwoli na spełnienie wszystkich założeń projektowych. Korzystając z bogatego doświadczenia własnego oraz naszego klienta, pozyskaliśmy VIP-ów mających pełnić funkcję mentorów tworzonej społeczności. Chcąc zaoferować odbiorcom projektu unikatowe doświadczenia, zaproponowaliśmy spotkania ze światowej klasy ekspertami. Oddaliśmy w ręce inwestorów decyzyjność co do dalszego rozwoju projektu (poza początkowymi założeniami). Równocześnie do życia powołaliśmy Skarbiec ArtHouse Spirits, łącząc udziały w nim z członkostwem w DAO. Jego zawartość to wysokiej klasy, luksusowe aktywa o udokumentowanej, ciągle wzrastającej wartości. Udziały stanowią natomiast stały, pasywny dochód dla wszystkich członków ArtHouse Spirits DAO. 

NFT 

Membership NFT 

Tokeny członkowskie – uprawniają ich posiadaczy do członkostwa w elitarnym klubie ArtHouse Spirits DAO. Osoby z tymi NFT mogą korzystać ze wszystkich benefitów wynikających z bycia w DAO – m.in. wykupu Treasury NFT, możliwości uczestniczenia w imprezach zamkniętych oraz w spotkaniach grupy z VIP-ami. Membership NFT występują w ograniczonej, limitowanej liczbie 20 000. Tokeny te będą emitowane w kilku transzach. Pierwsza transza, której sprzedaż rozpocznie się 23.03.2022, objęta jest 15-procentową zniżką. Membership NFT mają różne poziomy rzadkości. Posiadacze najrzadszych tokenów otrzymają dostęp do dodatkowych korzyści. Wśród nich wymienić można np. ekskluzywny kontakt z VIP-ami oraz możliwość zakupienia niedostępnych w inny sposób produktów. Każde takie NFT to dodatkowo akt własności odrębnego dzieła sztuki przygotowanego przez M-city. Każde z nich przedstawia jeden z 20 000 planów miast z całego świata. 

Przychód pochodzący ze sprzedaży NFT członkowskich zostanie w całości przeznaczony na zakup aktywów budujących Skarbiec ArtHouse Spirits. Każdy posiadacz Membership NFT otrzyma równocześnie proporcjonalny procent udziałów w Skarbcu. Jego sumaryczna, przewidywana wartość, po zakończeniu wszystkich etapów emisji tokenów, to 20 000 000 dolarów. Wartość Membership NFT rośnie w czasie wraz z wartością Skarbca – o czym dalej. Rzutuje to na ciągły wzrost stopy zwrotu z inwestycji w tokeny tego typu. 

Treasury NFT 

Tokeny Skarbca, czyli Treasury NFT, to dodatkowa forma wsparcia projektu. Początkowa ich liczba wynosi 1000, a prawo ich wykupu mają wyłącznie członkowie DAO. Podobnie jak w przypadku tokenów omawianych powyżej, dochód że sprzedaży drugiego rodzaju NFT również przeznaczany jest w całości na zakup aktywów do Skarbca ArtHouse Spirits. 

O emisji dodatkowych Treasury NFT powyżej początkowej liczby decyduje wyłącznie społeczność. Podobnie decyduje o ich wartości – minimalna to 10 000 dolarów, maksymalna to 1 000 000 dolarów, przy czym ich wycena zawsze stanowi mnożnik 10 000 dolarów. Tokeny Skarbca służą całej społeczności, ale również osobom, które zdecydują się na ich wykup. Wyróżniamy 3 rodzaje tego typu NFT: 

 • Partner – inwestycja do 100 000 dolarów 
 • Epic Partner – inwestycje w przedziale 100 000 – 900 000 dolarów 
 • Master Partner – inwestycja powyżej 900 000 dolarów 

Posiadacze tokenów Epic Partner oraz Master Partner uzyskują dostęp do unikatowych benefitów. 

 • Epic Partner: 
  • Możliwość uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach z serii Dictador Art Masters oraz wizyt zamkniętych w destylarni Dictador w Kolumbii. 
  • Dostęp do corocznych spotkań Członków Zarządu Dictador oraz Zespołu ArtHouse Spirits. 
  • Coroczny MysteryBox z serii Unique Experience. 
  • Fizyczna forma przypisanego do tokenu obrazu M-city. 
  • Pakiet powitalny o wartości 50 000 dolarów zawierający wyselekcjonowane produkty Dictador. 
 • Master Partner: 
  • Wszystkie benefity Epic Partner. 
  • Wczesny dostęp do nowych projektów, testów i funkcjonalności. 
  • Pierwszeństwo wykupu limitowanych produktów fizycznych. 
  • Możliwość rezerwowania konkretnego numerowanego produktu. 

Tantiemy ze sprzedaży NFT 

Sprzedaż każdego z dwóch rodzajów NFT objęta jest 6-procentową tantiemą. Zysk z tantiem podzielony zostanie na pół. 

Pierwsza połowa zostanie dodana do Skarbca w celu poszerzenia jego zawartości. Środki te społeczność skupiona wokół DAO będzie mogła wydać na mocy głosowania odbywającego się co kwartał. 

Druga połowa zostanie przeznaczona na organizację wydarzeń, warsztatów i innych aktywności. Mają one na celu dodatkowo zwiększyć prestiż projektu ArtHouse Spirits, a tym samym wartość NFT. 

Skarbiec ArtHouse Spirits 

Cały zysk ze sprzedaży NFT zostanie przeznaczony na zakup aktywów budujących Skarbiec ArtHouse Spirits. Aktywa te to beczki oraz butelki luksusowego rumu Dictador. Zostały one wybrane przez światowej klasy ekspertów. Wzrost ich wartości inwestycyjnej jest gwarantowany, a proces wykupu – transparentny dla członków DAO. Część trunków zostanie zakupiona po cenie niższej niż rynkowa, na skutek rezerwacji zapowiadanych serii. Po skompletowaniu kolekcji tylko posiadacze Membership NFT będą mogli zdecydować o jej przyszłości. 

Przewidywana początkowa wartość Skarbca ArtHouse Spirits wynosi 20 000 000 dolarów. Dokładna liczba zostanie poznana po zakończeniu procesu emisji oraz sprzedaży tokenów. Wycena aktywów budujących Skarbiec będzie monitorowana przez cały czas trwania projektu. Jeżeli nie osiągną założonego pułapu, decyzja co do ich dalszego pozostania w Skarbcu powierzona zostanie członkom DAO. Zarządzone zostanie głosowanie nad upłynnieniem danych aktywów. Mechanizm ten ma na celu zachowanie założeń Skarbca, jako stale rosnącej na wartości puli dóbr luksusowych. Jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży alkoholi ze Skarbca, inwestorzy uzyskają zwrot części inwestycji do ich portfeli kryptowalutowych. W ten sposób w Skarbcu pozostaną wyłącznie najbardziej opłacalne w dłuższej perspektywie aktywa. 

W trakcie trwania projektu zasoby Skarbca mogą zostać dodatkowo zwiększone. Pierwszy sposób to uzgodniona przez członków DAO emisja NFT Skarbca. Drugi to cokwartalne głosowania nad przeznaczeniem 50% tantiem ze sprzedaży wszystkich NFT. 

Podsumowanie 

Realizacja projektu dla klienta z branży alkoholi luksusowych była wyzwaniem, które wymagało odpowiedniego przygotowania. Rozpoczynając od analizy celów, przechodząc przez badanie rynku i podobnych realizacji, wyklarowaliśmy własną drogę. Nie obyło się bez sięgnięcia po wiedzę ekspercką. Nasze doświadczenie w branży kryptowalut pozwoliło na realizację unikatowego projektu. Łącząc prestiżowy klub DAO z tokenizacją alkoholi stworzyliśmy platformę na lata, dzięki której społeczność skupiona wokół Dictador ArtHouse Spirits będzie mogła rozwijać się i zyskiwać na znaczeniu. Projekt jest odzwierciedleniem wartości reprezentowanych przez naszego klienta, który łączy innowacyjność z tradycją. Tworząc ArtHouse Spirits chcieliśmy pokazać, jak ogromną wartość ma budowanie społeczności i w jaki sposób nowoczesne technologie mogą ją wspierać. Oddając w ręce członków DAO konkretne narzędzia, pozwoliliśmy jej na samodecydowanie, wierząc, że to zaufanie będzie procentowało w przyszłości.