Blog

Buying NFTs in different currencies
Krypto |

Sprzedaż tokenów NFT na Shopify

Shopify jest kolejną platformą, która korzysta na popularności NFT. Od niedawna umożliwia handel tokenami, ale jest on nadal bardzo ograniczony.